Trang chủ Blog

Nghe nói có câu rằng cách các chức vụ xưa là đau lắm rồi còn cụ Cự ko khuyết điểm gì với chức vụ mới

Nghe nói có câu rằng cách các chức vụ xưa là đau lắm rồi, còn cụ Cự ko khuyết điểm gì với chức vụ mới. Lý luận thế mới là lý luận chứ. Bọn có chữ cứ gọi là hồn xiêu phách lạc nhé. Nghe đâu câu nói trí tuệ này của chị tên tiền chức to lắm.
12/03/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *