Trang chủ Blog

Công nhận trên đời sợ hãi nhất người có một thân thể mà đến hai bộ mặt người xưa thường bảo đẹp ngườ

Công nhận trên đời sợ hãi nhất người có một thân thể mà đến hai bộ mặt, người xưa thường bảo đẹp người đẹp nết và đẹp cả bộ lòng .. cái này nó đảo trộn ghê quá kh biết thiệt giả cái nào đúng. Trước mặt khác sau lưng trở mặt như trở bàn tay... như chả biết gì, sợ thêm loại người không biết chia sẻ và cả kh biết ơn đâm ra ý thức cung không có.. đúng sai cung chả biết , nản quá luôn. Sợ vãi cả tất tần tật . Ha ha thấy gòi và cũng tin , thấy goi mà cũng không thoát . thà biết né còn hơn . Sợ gòi. Co ai thấy e nói đúng cho e xin like nhẹ cái ??
08/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *