Trang chủ Blog

Bài viết 05/2017

Bí mật vương quốc đầu lâu pha lê - Phần 1

Người ta nói chúng có quyền lực phi thường: khi hội tụ lại đủ 13 cái, sẽ có khả năng cứu được...cả thế giới! Nhưng bộ sưu tập những chiếc đầu lâu bằng pha lê của các viện bảo tàng lớn nhất thế giới này, vốn từ lâu được xem là cổ vật của dân da đỏ tại châu Mỹ, thực sự là cái gì? Câu chuyện kỳ ảo pha trộn giữa huyền thoại và khoa học hiện đại... Khảo cổ huyền...

Hương liệu giết người – phần 6

Anh cúp máy trước khi người ở đầu dây bên kia kịp hiểu, rồi quay số gọi đến văn phòng Nhóm hợp tác. Không có người trả lời. Ace khịt mũi, rồi quay số về sở chỉ huy gặp viên đại úy trực ban hỏi những thông tin cần thiết để tìm đến nhà của Harry Reed, Salvatore Pario và Luke Carson. Gần nhất là nhà của Reed. Ace chạy xuôi theo con đường phía trước, vừa chạy vừa cố xác định vị...