Trang chủ Blog

Bài viết 11/2016

Sài Gòn 135 năm trước, nhìn từ một tàu chiến Pháp - Phần 2

Còn về một số tòa nhà đồ sộ mới xây dựng nhìn chung chỉ là “một loại nhà hộp xấu xí”, ngoại trừ tòa thống đốc Dupré – được ví như “một cung điện Louvre thu nhỏ”. Một hậu duệ của Balny sau này có bổ sung cho hồi ức của Balny vào năm đó: “Sài Gòn, được nâng cấp thành thủ đô và cảng buôn bán của Nam Kỳ, bấy giờ chỉ là một tập hợp vài làng thôn tỏa ra từ một con...

Sài Gòn 135 năm trước, nhìn từ một tàu chiến Pháp - Phần 1

Năm 1858, trước đây đúng 150 năm, một đội hải quân Pháp đã từ Đà Nẵng vào đánh chiếm Sài Gòn. Sau đó, năm 1873, có một số người Pháp mà thời thuộc địa thường được dân ta gọi là “lính tẩy” đã ghi lại một số ấn tượng về thành phố này khi đóng trên sông Sài Gòn, chờ đợi ở đó trong khoảng năm tháng trước lúc ra Tonkin (Đàng Ngoài). Những tài liệu này được lưu giữ bởi...