Trang chủ Blog

Bài viết 10/2016

Những người nổi tiếng nói gì về cuộc chiến chống Iraq?

Các nhà điều tra cứ bị lừa gạt mãi và chiến tranh là phương cách duy nhất để chấm dứt sự lừa gạt này.

Vương quốc truyền thông của Kerry Packer

Đến thời Packer, ông dựa vào nền tảng vững chãi đó đã nhanh chóng thống trị nước Úc về mặt tài chính và thương mại (rapidly dominate Australia financially and commercially).

Mười câu hỏi với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên

Thường thì tôi không thích những nhân vật chung chung trong những vở kịch hay bộ phim hay ở ngoài cuộc sống. Tôi cũng không thích đóng những nhân vật ấy.