Trang chủ Blog

Bài viết 08/2016

Nghệ sỹ nhân dân Trà Giang

hờ sự giúp đỡ của các đồng chí trên khu ủy, hai vợ chồng đã gặp nhau, đúng một giờ đồng hồ trước khi anh lên đường trở lại chiến trường B. Cuộc chia tay kéo dài 17 năm chỉ nhận được một lá thư úa màu vì nước mắt, thời gian”.