Trang chủ Blog

Bài viết 08/2016

Giáo sư, viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng "các nhà khoa học trẻ cần có quyết tâm cao"

Các nhà khoa học trẻ nên hy vọng, cần tìm tòi và có quyết tâm cao. Thật là là giáo sư còn đa mang với văn, thơ, hoạ

Nghệ sỹ nhân dân Trà Giang

hờ sự giúp đỡ của các đồng chí trên khu ủy, hai vợ chồng đã gặp nhau, đúng một giờ đồng hồ trước khi anh lên đường trở lại chiến trường B. Cuộc chia tay kéo dài 17 năm chỉ nhận được một lá thư úa màu vì nước mắt, thời gian”.